Koncerner och bolag i siffror

mkr

Rörelse-
intäkter

Resultat
efter fin
poster

Årets
resultat

Balans-
omslutning

Eget
kapital

Soliditet

Årets
investe-
ringar

Förvaltnings AB Framtiden

5 099

266

194

26 637

8 790

33

1 552

Göteborg Energi AB

6 244

285

164

14 028

5 645

40

670

Göteborgs Spårvägar AB

1 245

38

35

686

421

61

48

Göteborgs Hamn AB

687

154

16

2 807

1 338

48

393

Renova AB

1 149

21

79

3 254

393

12

84

Liseberg AB

1 096

119

64

1 560

830

53

278

Higab AB

729

–106

–59

6 695

1 191

18

268

Älvstranden Utveckling AB

388

–8

14

4 205

512

12

166

Göteborgs Gatu AB

240

35

0

392

129

33

135

Kommunleasing i Göteborg AB

407

0

4

2 547

782

31

355

Gryaab AB

336

2

1

1 417

68

5

99

Göteborg & Co Kommunintressent AB

200

1

0

69

20

29

0

Got Event AB

148

–156

6

255

37

15

24

BRG Business Region Göteborg AB

84

–47

–10

89

55

62

0

Försäkrings AB Göta Lejon

106

12

9

299

193

65

1

Göteborgs Stadsteater AB

60

–105

0

59

26

45

3

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)

53

4

1

104

19

18

4

Göteborgs Stads Upphandlings AB

52

–3

0

30

17

57

0

Boplats Göteborg AB

20

0

0

18

5

27

0

Göteborgs Stadshus AB

13

–321

–321

15 328

12 368

81

0

Vilande bolag

0

0

0

1

1

100

0