Investeringsredovisning

mkr

Fastig-
hets-
nämnden

Lokal-nämnden

Park- och natur-nämnden

Idrotts-
och
förenings-nämnden

Trafik-nämnden

Nämnden
för Krets-
lopp och Vatten

 Summa

INVESTERINGAR

 

 

Utgifter/inköp

97

808

96

75

776

338

2 190

Bidrag, statliga och EU

–2

–5

–395

–402

Inkomster exkl försäljning

–26

–1

–1

–6

–35

INVESTERINGAR NETTO
exkl försäljning

71

805

90

75

375

338

1 753

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomster, försäljning

–21

–21

INVESTERINGAR NETTO
inkl försäljning

50

805

90

75

375

338

1 732

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOATERING

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter/inköp

339

13

291

63

706

Inkomster exkl försäljning

–101

–6

–246

–353

EXPLOATERING NETTO
exkl försäljning

238

7

45

63

353

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomster, försäljning

–175

–175

EXPLOATERING NETTO inkl försäljning

63

7

45

63

178

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR

OCH EXPLOATERINGAR
inkl försäljning

113

805

97

75

420

401

1 910