Driftsredovisning

mkr

Intäkter

Kostnader

Netto-
kostnader

Kommun-
bidrag

Årets
resultat

Utgående
eget kapital

STADSDELSNÄMNDER

 

 

 

 

 

 

   Angered

290,0

–2 939,7

–2 649,7

2 643,0

–6,7

93,0

   Askim Frölunda Högsbo

421,9

–2 682,5

–2 260,6

2 250,3

–10,3

14,4

   Centrum

379,2

–1 750,6

–1 371,3

1 391,6

20,3

23,3

   Lundby

406,3

–1 799,2

–1 393,0

1 387,1

–5,9

38,5

   Majorna Linné

440,3

–2 239,2

–1 798,9

1 806,1

7,2

34,9

   Norra Hisingen

383,1

–2 256,9

–1 873,8

1 881,0

7,2

47,5

   Västra Göteborg

426,2

–2 462,7

–2 036,6

2 029,7

–6,9

61,1

   Västra Hisingen

337,7

–2 531,2

–2 193,5

2 203,4

9,8

71,7

   Örgryte Härlanda

366,7

–2 126,5

–1 759,8

1 750,1

–9,7

33,2

   Östra Göteborg

280,4

–2 570,7

–2 290,3

2 291,2

0,9

37,4

   Resursnämndsuppgifter

51,3

–240,7

–189,3

191,4

2,1

20,1

SUMMA STADSDELSNÄMNDER

3 783,1

–23 599,9

–19 816,7

19 824,7

8,0

475,1

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED SÄRSKILD INRIKTNING

 

 

 

 

   Byggnadsnämnden

131,2

–256,0

–124,8

112,7

–12,1

12,8

   Fastighetsnämnden

385,8

–425,4

–39,6

46,0

6,4

23,9

   Färdtjänstnämnden

149,3

–334,4

–185,1

187,3

2,2

19,7

   Idrotts– och föreningsnämnden

132,8

–485,0

–352,2

361,5

9,3

25,5

   Kommunledning

443,4

–746,3

–302,9

297,8

–5,1

2,9

   Nämnden för Konsument– och
   medborgarservice

42,4

–72,6

–30,2

31,6

1,4

5,5

   Kulturnämnden

125,8

–481,9

–356,1

360,6

4,5

21,9

   Lokalförsörjningsnämnden

2 640,7

–2 421,5

219,2

–215,9

3,3

58,7

   Miljönämnden

55,7

–106,4

–50,6

52,1

1,5

6,0

   Nämnden för Intraservice

592,2

–608,7

–16,5

16,5

0,0

15,0

   Park– och naturnämnden

368,4

–564,5

–196,0

201,4

5,4

30,7

   Sociala resursnämnden

556,4

–999,6

–443,2

449,1

5,9

35,9

   Trafiknämnden

1 570,8

–2 047,8

–477,1

485,5

8,4

27,7

   Utbildningsnämnden

744,3

–2 238,0

–1 493,7

1 511,3

17,6

46,3

   Valnämnden

16,6

–34,4

–17,9

18,0

0,1

0,7

   Vuxenutbildningsnämnden

112,4

–503,5

–391,1

391,2

0,1

25,1

   Överförmyndarnämnden

1,4

–17,5

–16,1

16,3

0,2

–12,8

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

 

 

 

   Nämnden för Kretslopp och vatten

1 265,5

–1 271,1

–5,7

0,0

–5,7

19,4

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA FACKNÄMNDER OCH ANSLAG

 

 

 

 

 

   Arkivnämnden

36,8

–53,5

–16,7

18,2

1,5

0,8

   Business Region Göteborg AB

–20,3

–20,3

20,3

0,0

   Fastighetsnämnden transfereringar

0,0

–66,7

–66,7

58,5

–8,2

–7,9

   GBG & Co Träffpunkt AB

–117,0

–117,0

117,0

0,0

   Idrotts-  och föreningsnämnden:
   Studieförbunden

–31,2

–31,2

31,2

0,0

   Revisorskollegiet

4,9

–35,2

–30,3

31,0

0,7

2,9

   Räddningsförbundet Storgöteborg

–314,2

–314,2

314,2

0,0

   Trygg vacker stad

0,0

–45,8

–45,8

46,1

0,3

0,0

   Överförmyndarnämnden Arvoden

5,7

–26,5

–20,8

14,1

–6,7

7,6

SUMMA FACKNÄMNDER

9 382,4

–14 324,9

–4 942,5

4 973,6

31,1

368,0

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA NÄMNDER

13 165,5

–37 924,7

–24 759,2

24 798,3

39,1

843,1

 

 

 

 

 

 

 

Kommuncentrala poster

26 166,7

–1 015,6

25 150,9

–24 798,3

352,6

17 566,9

RESULTAT KOMMUNEN

39 332,2

–38 940,5

391,6

0,0

391,6

18 410,0

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNALFÖRBUND

 

 

 

 

 

 

   Fastigheten Stretered

0,3

–0,1

0,2

0,2

15,4

   Räddningstjänsten Storgöteborg

594,4

–590,5

3,9

3,9

99,8

   Förvärvsbolag Göteborgs
   kommunalförbund

2,5

2,5

2,5

5,9

   Minoritetsintresse

–1,3

–1,3

–1,3

–36,8

TOTALT KOMMUNALFÖRBUND

597,2

–591,9

5,3

5,3

84,3