Snabbfakta

 

2012

2013

2014

Folkmängd 31/12

526 089

533 271

541 145

Primärkommunal skattesats (%)

21,12

21,12

21,12

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT (mkr)

 

 

 

Kommunen

669

9 595

392

Bolagen

2 301

847

39*

Sammanställd redovisning

2 934

1 733

433

 

 

 

 

INVESTERINGAR exkl investeringsinkomster (mkr)

 

 

 

Kommunen

2 498

2 399

2 190

Sammanställd redovisning

7 244

6 647

6 248

 

 

 

 

INTÄKTER (mkr)

 

 

 

Kommunen

32 403

33 472

34 703

Sammanställd redovisning

47 201

48 230

48 470

 

 

 

 

BALANSOMSLUTNING (mkr)

 

 

 

Kommunen

42 483

51 460

57 732

Sammanställd redovisning

78 096

81 074

81 468

 

 

 

 

SOLIDITET (%)

 

 

 

Kommunen

20

35

32

Sammanställd redovisning

29

30

30

 

 

 

 

* Se Finansiell analys för ytterligare information.