Kommunstyrelsen 2014


Anneli Hulthén (S)
Kommunalråd,
ordförande


Jonas Ransgård (M)
Kommunalråd, vice ordförande


Dario Espiga (S)
Kommunalråd


Kristina Tharing (M)
KommunalrådKia Andreasson (MP)
Kommunalråd


 

Maria Rydén (M)
Kommunalråd


Marina Johansson (S)
Kommunalråd


Mats Pilhem (V)
Kommunalråd


Helene Odenjung (FP)
Kommunalråd


Johan Nyhus (S)
Kommunalråd

   

Martin Wannholt (M)
Kommunalråd


Thomas Martinsson (MP)
Kommunalråd


David Lega (KD)
Kommunalråd

   

Mats Arnsmar (S)
Biträdande
kommunalråd

Hampus Magnusson (M)
Biträdande
kommunalråd

Anna Johansson (S)
Biträdande
kommunalråd 

Ann Catrine Fogelgren (FP)
Biträdande
kommunalråd 

Robert Hammarstrand (S)
Biträdande
kommunalråd