Näringsliv och turism

Arbetet med att förbättra Göteborgs företagsklimat fortsätter. ­Hårdnande konkurrens och svag volymutveckling i Göteborgs Hamn. Rekord i antal hotellnätter för 23:e året i rad.

Satsningen på ett förbättrat företagsklimat fortsätter
Göteborgs Stads bedriver sedan ett antal år tillbaka en målmedveten satsning i syfte att förbättra Göteborgs företagsklimat. Under året har handlingsplaner utvecklats och implementerats inom de tillståndsgivande förvaltningarna. Kundnöjdheten följs numera upp efter varje avslutat ärende istället för vart annat år vilket innebär att verksamheterna mycket snabbare kan rätta till brister i handläggningen. Staden har även under året rekryterat ytterligare en företagslots som har till uppgift att hjälpa företagare när de behöver komma i kontakt med kommunen.

Svag utveckling av containertrafiken i Göteborgs Hamn
Containervolymerna minskade för kalenderåret med 3 procent jämfört med 2013. Det är andra året i följd som volymerna sjunker. Årets minskning är dock i sin helhet hänförbart till transport av tomcontainers, vilket innebär att fysiskt gods som transporterats i containers inte minskat.
Landbaserade containertransporter till och från hamnen sker i allt större utsträckning via järnväg. Förra året fraktades 53 procent av den totala containervolymen med tåg vilket är rekord. Rorovolymerna var oförändrade jämfört med föregående år.
Göteborgs Hamn har stora utmaningar framför sig. Fartygen som trafikerar hamnen blir allt större vilket medför att det kommer att krävas nya investeringar i farleder, terminalhanteringsutrustning och logistikcenters för att bibehålla konkurrenskraften. Samtidigt hårdnar konkurrensen och marknadstillväxten bedöms minska.

Positiv utveckling för turist- och ­evenemangsstaden Göteborg
Besöksnäringen har haft en god tillväxt under 2014 då näringen mätt i antal gästnätter ökade med 8 procent jämfört med föregående år till 4 miljoner gästnätter. Näringen uppvisar en obruten tillväxt för 23:e året i rad. Kongresser och möten har stor betydelse för Göteborgs Stad då denna näring skapar stora turistekonomiska effekter. 2014 var ett stabilt år med 100 000 delegatdygn.
I december genomfördes VM i innebandy på ett framgångsrikt sätt med invigning på Götaplatsen. En annan höjdpunkt inom evenemangsverksamheten var konserten med Håkan Hellström på Ullevi där ett nytt publikrekord slogs med 69 349 besökare.

Nya åkattraktioner på Liseberg bidrog till rekordår
Liseberg hade under året 3,1 miljoner besökare, vilket innebär en ökning med 9 procent. Sommarsäsongen dominerar verksamheten med knappt 2,4 miljoner besökare. Trots det höga gästantalet så behåller Liseberg en hög kundnöjdhet.  Ekonomiskt hade Liseberg sitt bästa år i bolagets historia med en vinst före skatt på 119 mkr (53 mkr). Nya åkattraktionen Helix har varit en starkt bidragande orsak till föregående års framgång. Koncernen Liseberg AB förberedde under året verksamhetsövergångar från dotterbolagen till moderbolaget samt fusion av Liseberg Restaurant AB till moderbolaget. Därmed slogs flera parallella funktioner samman för att minska kostnadsmassan.
Det pågår för närvarande ett föreberedelsearbete inför byggnationen av Västlänken. Liseberg och Trafikverket planerar därför noga hur byggnationen ska kunna genomföras för att minimera störningen på nöjesparkens verksamhet.

Framtidsfrågor
Under 2015 står Göteborg värd för världens två mest kända seglingstävlingar; Volvo Ocean Race och America´s Cup. Båda hålls i Frihamnen. Under nästa år kommer även Bravida Arena att invigas som blir BK Häckens nya hemmaarena. Göteborg har under året lyckats att värva Ryttar-EM 2017 till Göteborg. Detta är ett utomhusevenemang som kommer att synas över hela centrala staden med ryttartävlingar på både Ullevi och i Slottsskogen.
Lisebergs lönsamhet påverkas i hög grad av externa faktorer såsom den makroekonomiska utvecklingen på kort sikt, valutakurser, resmönster och privat konsumtion. På mellanlång och lång sikt behöver bolaget sänka sin break even-nivå. Liseberg AB har under ett par år investerat för drygt en halv miljard kronor och går nu in i en försiktigare expansion. Över tid är det nödvändigt att planera för fortsatt stark expansion för att attrahera inte minst tillresande gäster som tillbringar mer tid på Liseberg och med ett utbud som sträcker sig över hela året.