Snabbfakta

 

2013

2014

2015

Folkmängd 31/12

533 271

541 145

548 190

Primärkommunal skattesats (%)

21,12

21,12

21,12

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT (mkr)

 

 

 

Kommunen

9 595

392

824

Sammanställd redovisning

1 733

433

1 219

 

 

 

 

INVESTERINGAR exkl investeringsinkomster (mkr)

 

 

 

Kommunen

2 399

2 190

2 214

Sammanställd redovisning

6 647

6 248

5 955

 

 

 

 

INTÄKTER (mkr)

 

 

 

Kommunen

33 472

34 703

36 725

Sammanställd redovisning

48 230

48 470

50 997

 

 

 

 

BALANSOMSLUTNING (mkr)

 

 

 

Kommunen

51 460

57 732

61 041

Sammanställd redovisning

81 074

81 468

83 121

 

 

 

 

SOLIDITET (%)

 

 

 

Kommunen

35

32

32

Sammanställd redovisning

30

30

31