Göteborgs Stads verksamhet

I detta block redovisas delar av den verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stads 30-tal nämnder och i bolagssektorn under modern Göteborgs Stadshus AB under året. Blocket delas upp i följande verksamhetsområde hämtade ur kommunfullmäktiges budget: Utbildning, individ- och familj, människor med funktionsnedsättning, äldre och sjukvård i hemmet, arbetsmarknadsinsatser, bebyggelse och bostad, trafik, kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, barn och avslutningsvis stiftelser. Inom varje område beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv.

Göteborgs stads verksamhetUtbildning »

Individ och familj »

Människor med funktionsnedsättning »

Äldre och sjukvård i hemmet »

Arbetsmarknadsinsatser »

Bebyggelse och bostad »

Trafik »

Kultur och fritid »

Näringsliv och turism »

Klimat och miljö »

Mänskliga rättigheter »

Jämställdhet »

Folkhälsa »

Barn »

Stiftelser »