Göteborgs Stadshus AB med kluster i siffror


mkr

Rörelse-
intäkter

Resultat
efter fin
poster

Årets
resultat

Balans-
omslutning

Eget
kapital

Soliditet

Årets
investe-
ringar

Energi

5 852

–650

–489

12 634

5 159

41 %

670

   Göteborg Energi AB

             
               

Bostäder

5 321

407

244

27 317

9 193

33 %

1 368

   Förvaltnings AB Framtiden

             
               

Lokaler

1 761

581

386

10 378

1 650

16 %

434

   Higab

             
               

Näringsliv

1 619

–45

38

78

58

74 %

114

   Business Region Göteborg AB

             
               

Kollektivtrafik

1 279

25

27

725

447

62 %

71

   Göteborgs Spårvägar AB

             

   Göteborgs Spårvägar Buss AB

             

   Göteborgs Spårvägar Trafikantservice AB

             
               

Hamn

720

205

56

2 591

1 384

53 %

247

   Göteborgs Hamn AB

             
               

Turism, Kultur & Evenemang

79

–146

–5

1 986

1 007

51 %

0

   Got Event AB

             
   Liseberg AB              
   Göteborg & Co              
               

Interna bolag

849

22

99

3 412

454

37 %

581

   Gatubolaget AB

             

   AB Gothenburg European Office

             

   Kommunleasing AB

             

   Försäkrings AB Göta Lejon

             

   Upphandlingsbolaget

             
               

Regionala bolag

1 532

19

12

3 386

413

12 %

274

   Gryab

             

   Grefab

             

   Renova

             
               

Moderbolaget (Stadshus AB)

26

149

186

15 849

12 333

78 %

1

Boplats

23

1

0

21

4

20 %

0


Klicka på respektive bolagsnamn för att hämta årsredovisning 2015.