Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Enligt fjärde kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen upprätta en förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Den ska vara en sammanfattning av årsredovisningen där väsentliga delar av stadens ekonomi och verksamhet fokuseras.

Omvärldsanalys »

Framtidsbedömning »

Sammanfattande finansiell analys »

Prioriterade mål och uppdrag »

Väsentliga personalförhållanden »