Stiftelser

Göteborgs Stad förvaltar 100 stiftelser och 7 gåvor för olika ändamål. Förmögenheten på över 900 mkr ger en avkastning som varje år delas ut i enlighet med gåvogivarnas uttalade ändamål. Under 2015 delade stiftelserna ut totalt 24,7 mkr till enskilda göteborgare, lärare och elever, föreningar, kulturinstitutioner och andra allmännyttiga ändamål.

StiftelserGöteborgarnas filantropiska inställning förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Sahlgren, Röhss, Chalmers, Dickson, Wijk och Lindberg är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat sjukhus, museer, skolor, bostäder och parker.

Stiftelsernas förvaltning
Göteborgs stad förvaltar enbart avkastningsstiftelser, vilket innebär att staden ansvarar för stiftelsernas kapital och att avkastningen delas ut enligt de ändamål som den som skänkte pengarna har bestämt. Stiftelsernas huvudinriktningar är att ge bidrag till ekonomiskt behövande eller personer med funktionshinder (sociala stiftelser), stipendier med mera till elever och lärare (utbildningsstiftelser) och att främja konst och kultur för göteborgarna (kulturstiftelser). Därutöver ingår stiftelser som delar ut pengar till andra organisationer för olika allmännyttiga och välgörande ändamål.
Stiftelsernas kapital ingår i en gemensam samförvaltning, vari varje stiftelse har en andel. Varje stiftelse är dock en egen juridisk person med egna räkenskaper. De allra flesta av stiftelserna är skattebefriade, eftersom ändamålen är allmännyttiga. Det samlade marknadsvärdet för stiftelsernas kapital uppgick i december 2015 till cirka 930 mkr. Kapitalförvaltningen upphandlades i konkurrens under året och pengarna finns nu placerade i tre fonder med en riskspridning i enlighet med stadens antagna riktlinjer.

Utdelning ur stiftelserna
Inom kulturområdet lämnades i huvudsak bidrag till Stadsmuseet, Konstmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet. För pengarna har inköpts konstverk i form av tavlor, skulpturer och andra föremål. Pengar har också använts till konserveringsarbeten, utställningar och forskning med mera. Inköp har även gjorts för utsmyckning av offentliga platser. Totalt har 7,7 mkr delats ut i stiftelser med kulturinriktning.
Inom utbildningsområdet lämnades bidrag i form av stipendier och resebidrag till elever och lärare, huvudsakligen i de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Elever har också fått premier för goda skolprestationer och andra framsteg och skolor har beviljats ekonomiskt stöd för genomförande av olika klassaktiviteter. Totalt har 6,7 mkr delats ut. Det är cirka 700 elever som direkt fått pengar, medan över 1 000 elever fått del av olika aktiviteter som stiftelserna betalat för. Drygt 200 lärare har fått resebidrag för olika former av kompetensutveckling.
Inom det sociala området lämnades bidrag till ekonomiskt behövande barnfamiljer, äldre och vuxna samt till enskilda med funktionsnedsättning eller deras familjer. Totalt har 8,3 mkr kr delats ut i ekonomiskt stöd till cirka 1 500 personer, de flesta med belopp mellan 3 000 kr och 6 000 kr. Andelen kvinnor uppgår till 57 procent och män 43 procent.
Under året har 23 föreningar och ideella organisationer med allmännyttig verksamhet tilldelats 2 mkr för olika projekt och aktiviteter.
Stiftelserna kommer vara till nytta för göteborgarna många år framåt.