Driftsredovisning

mkr

Intäkter

Kostnader

Netto-
kostnader

Kommun-
bidrag

Årets
resultat

Utgående
eget kapital

STADSDELSNÄMNDER

 

 

 

 

 

 

   Angered

313,4

–3 107,5

–2 794,1

2 796,1

2,0

95,0

   Askim Frölunda Högsbo

479,4

–2 865,0

–2 385,5

2 410,0

24,5

38,9

   Centrum

333,6

–1 779,5

–1 445,9

1 475,7

29,7

53,0

   Lundby

366,0

–1 841,1

–1 475,1

1 472,9

–2,2

36,4

   Majorna Linné

487,1

–2 367,6

–1 880,5

1 877,2

–3,3

31,6

   Norra Hisingen

410,2

–2 431,4

–2 021,2

1 999,4

–21,8

25,7

   Västra Göteborg

457,7

–2 618,9

–2 161,1

2 155,4

–5,7

55,4

   Västra Hisingen

379,2

–2 754,4

–2 375,2

2 379,9

4,6

78,8

   Örgryte Härlanda

511,3

–2 366,4

–1 855,1

1 862,5

7,3

41,2

   Östra Göteborg

326,4

–2 794,0

–2 467,6

2 443,7

–23,8

13,5

   Resursnämndsuppgifter

52,5

–244,7

–192,2

196,8

4,6

18,6

SUMMA STADSDELSNÄMNDER

4 116,8

–25 170,5

–21 053,7

21 069,7

16,0

488,2

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED SÄRSKILD INRIKTNING

 

 

 

 

   Byggnadsnämnden

184,3

–288,2

–103,9

122,1

18,1

30,9

   Fastighetsnämnden

1 219,9

–526,7

693,2

–670,7

22,6

40,1

   Färdtjänstnämnden

151,9

–340,7

–188,8

190,5

1,7

19,2

   Idrotts– och föreningsnämnden

137,3

–502,5

–365,2

374,9

9,7

27,2

   Kommunledning

238,7

–519,3

–280,6

288,7

8,1

17,7

   Nämnden för Konsument-
   och medborgarservice

48,9

–79,2

–30,3

37,6

7,3

11,8

   Kulturnämnden

118,7

–494,1

–375,4

378,4

3,0

20,5

   Lokalförsörjningsnämnden

2 710,8

–2 501,2

209,5

–209,2

0,3

58,6

   Miljönämnden

57,8

–109,8

–52,0

52,5

0,5

5,0

   Nämnden för Intraservice

663,2

–683,2

–20,0

24,1

4,1

19,2

   Park- och naturnämnden

394,3

–607,5

–213,2

215,3

2,1

27,1

   Sociala resursnämnden

808,6

–1 303,2

–494,6

498,7

4,1

34,1

   Trafiknämnden

1 692,1

–2 178,8

–486,8

528,7

41,9

69,6

   Utbildningsnämnden

892,4

–2 446,0

–1 553,6

1 568,9

15,3

63,9

   Valnämnden

0,0

–1,5

–1,5

1,3

–0,2

0,5

   Vuxenutbildningsnämnden

181,8

–680,3

–498,4

510,7

12,3

37,3

   Överförmyndarnämnden

2,5

–16,9

–14,4

14,6

0,2

1,4

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

 

 

 

   Nämnden för Kretslopp och vatten

1 321,5

–1 302,4

19,1

0,0

19,1

21,6

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA FACKNÄMNDER OCH ANSLAG

 

 

   Arkivnämnden

37,0

-51,9

-14,9

18,6

3,7

3,9

   Business Region Göteborg AB

0,0

-18,2

-18,2

18,2

0,0

0,0

   Fastighetsnämnden transfereringar

0,1

-68,8

-68,8

61,5

-7,3

-7,3

   GBG & Co Träffpunkt AB

0,0

-118,9

-118,9

118,9

0,0

0,0

   Idrotts-  och föreningsnämnden:
   Studieförbunden

0,0

-31,2

-31,2

31,2

0,0

0,0

   Revisorskollegiet

5,3

-36,8

-31,5

31,7

0,2

3,1

   Räddningsförbundet Storgöteborg

0,0

-312,1

-312,1

312,1

0,0

0,0

   Trygg vacker stad

0,0

-38,7

-38,7

38,8

0,1

0,1

   Överförmyndarnämnden Arvoden

12,0

-31,0

-19,0

14,1

-4,9

-4,9

SUMMA FACKNÄMNDER

10 878,8

-15 288,8

-4 410,0

4 572,0

162,0

500,5

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA NÄMNDER

14 995,6

-40 459,4

-25 463,7

25 641,7

177,9

988,7


Tabellen inkluderar kommuninterna intäkter och kostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

KOMMUNALFÖRBUND

 

 

 

 

 

 

   Räddningstjänsten Storgöteborg

591,6

–589,6

2.0

2,0

101,8

   Förvärvsbolag Göteborgs
   kommunalförbund

0,7

0,7

0,7

6,6

   Minoritetsintresse

–0,6

–0,6

–0,6

–30,8

TOTALT KOMMUNALFÖRBUND

592,3

–590,2

2,1

2,1

77,6