Not 18 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

mkr

2014

2015

Pensionsförpliktelser PA-KL aktiva

4 435

4 111

Pensionsförpliktelser PA-KL pensionärer

4 726

4 784

Pensionsförpliktelser livränta

412

392

Summa pensionsförpliktelser PA-KL

9 573

9 287

 

 

 

Pensionsförpliktelser chefsavtal

21

14

Pensionsförpliktelser övrigt

10

12

Summa totala pensionsförpliktelser

9 604

9 313

 

 

 

Särskild löneskatt

2 330

2 259

Summa pensionsförpliktelser och särskild löneskatt

11 934

11 572


Inlösen av pensionsförpliktelser inom ansvarsförbindelsen ­gjordes år 2001 med 420 mkr samt år 2002 med 260 mkr, ­sammantaget 680 mkr. Göteborgs Stads överskottsmedel i försäkringen uppgår 2015-12-31 till 37 (6) mkr.


Till Noter – kommunen