Not 3 Jämförelsestörande poster

    

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

   2017

2016

2017

Återbetalning av AFA Fora

Upplösning, avsättning och återbetalning infrastruktur

Återföring utvecklingsfond

106

18

106

18

Summa jämförelsestörande intäkter

106

18

106

18

 

 

 

 

 

Kostnad för bidrag till statlig infrastruktur

Indexering för bidrag statlig infrastruktur

Förändrad diskonteringsränta

Användning utvecklingsfond

-106

-18

-106

-18

Summa jämförelsestörande kostnader

-106

-18

-106

-18

 

 

 

 

 

Summa jämförelsestörande poster

0

0

0

0


Till Noter