Viktiga beslut och händelser

Nedan presenteras ett urval av beslut som tagits och händelser som inträffat under året.

Beslut
• Elever och pedagoger i årskurs 4 och 5 får fri entré till Universeum
• Hbtq-plan för att förbättra livsvillkoren antas
• Plan antas för hjälp till människor som fastnat i etablerat missbruk av alkohol, droger eller spel
• Ny Översiktsplan (ÖP) ska tas fram
• Sverigeförhandlingen resulterar i ökad satsning på kollektivtrafik och bostäder
• Utredning för att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen med en Arena fortsätter
• Ytterligare en älvskyttel ska köpas in för ökad älvtrafik
• Västlänken kom ytterligare steg närmare genomförande
• Lisebergs jubileumsprojekt med hotell och äventyrsbad ska genomföras

Händelser
• Fler göteborgare försörjer sig själva och sina familjer på egen hand
• En projektorganisation startar arbetet med genomförande av de nya grund- och förskolenämnderna
• Jubileumssatsningen BoStad 2021 invigs, ett snabbare arbetssätt för att skapa 7 000 nya bostäder
• Hisingsbron börjar byggas och ska stå klar till 400-årsjubiléet 2021
• Allt blir klart för start av valfrihetssystemet för hemtjänst 2018
• Ryaverket får nytt reningssteg för avlopps­vatten
• Två familjecentraler startar under året
• Stenpiren tilldelas Sienapriset för bästa landskapsarkitektur
• Framgångsrikt fjärrvärmeprojekt skapar ett nätverk inom Europa för fortsatt utvecklingsarbete
• Containervolymerna i hamnen minskar kraftigt på grund av konflikter mellan parter
• EU-toppmöte med tema att främja rättvisa jobb och tillväxt hålls i Göteborg
• Skjutningarna i staden halveras jämfört med året innan, men arbete för trygghet är fortsatt viktigt
• Jämlikhetsrapport visar på skillnader i livsvillkor, men också att fler elever gick ut nian med behörighet till gymnasiet och att fler fick jobb
• Göteborgsförslag och Stadsutvecklingswebben för ökat medborgarinflytande startar
• Nationella motståndsrörelsens demonstration i samband med Bokmässan avvärjs
• EM i ridsport blev en sportslig framgång, men hade en baksida i ekonomin
• Geely gör en avsiktsförklaring om att bygga ett stort innovationscenter på Lindholmen
• AllAgeHub, en plattform med syfte att främja tillgängliga boendemiljöer och tjänster inom välfärdsteknik startar