Göteborgs Stads organisation

Göteborgs Stads samlade verksamhet består av nämnd­organisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person, kommunal- och samordningsförbund, tolkförmedlingen samt bolagssektorn under modern Göteborgs Stadshus AB.
Verksamheten inom Göteborgs Stads Upphandlings AB har 1 januari 2017 övergått från bolaget till ny nämnd, Nämnden för inköp och upphandling.
Under verksamhetsåret har följande förändringar skett inom bolagsstrukturen och avseende ägarförhållanden:
• Skövde Biogas AB, 556878-1560, har avyttrats (ägandet var 51 %)
• Sävsjö Biogas AB, 556695–9705, har avyttrats (ägandet var 90,5 %)
• Ale Energi AB, 556041–0978, har fusionerats med Ale Fjärrvärme AB
• Partille Energi AB, 556478–1440, har avyttrats (ägandet var 50 %)
• Partille Energi Nät AB, 556528–5698, har avyttrats
• Bygga Hem i Göteborg AB, 556643–7934, ingår numera som bolag direkt under moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden (tidigare under Göteborgs Egnahems AB)
• Göteborg & Co Kommunintressent AB, 556427–8751, har fusionerats med Göteborg & Co Träffpunkt AB
• Göteborg & Co Träffpunkt AB är nu helägt (från tidigare 99,16 %). Namnbyte har skett till Göteborg & Co AB.
• AB Gothenburg European Office, 556131–3114, har fusionerats med Göteborgs Stadshus AB