Stiftelser

Göteborgs Stad förvaltar 81 stiftelser och 4 gåvor för olika ändamål. Den samlade förmögenhetens marknadsvärde uppgår till drygt 1 000 mnkr. Göteborgs Stad förvaltar enbart avkastningsstiftelser. Det innebär att staden ansvarar för stiftelsernas kapital och att avkastningen delas ut till de
ändamål som den som skänkte pengarna bestämt.

Stiftelsernas kapital ger en avkastning varje år som delas ut året därpå. Under 2017 delade stiftelserna ut totalt 24,8 mnkr.
Huvuddelen av stiftelsernas kapital ingår i en gemensam samförvaltning där varje stiftelse har en andel. Detta kapital har varit placerat i tre fonder. Värdet för dessa fonder ökade under 2017 med 6,65 procent. Därutöver har cirka 50 mnkr varit placerade i direktägda aktier för att möjliggöra försäljning av optioner och därmed höja avkastningen.Den totala avkastningen inklusive optionsaffärer gav under 2017 ett resultat om cirka 19 mnkr, som efter avdrag för viss kapitalisering och förvaltningskostnader, kan användas för utdelning i stiftelserna 2018. Till detta ska läggas tillgängligt fritt eget kapital som finns i vissa stiftelser.Stiftelsernas kan indelas i fyra olika kategorier.
• 31 stiftelser har lämnat bidrag till ekonomiskt behövande eller barn med särskilda behov (social inriktning) med cirka 7,4 mnkr
• 24 stiftelser har delat ut stipendier till lärare och stipendier och premier till elever (utbildning) med cirka 7,8 mnkr
• 22 stiftelser och 2 gåvor har främjat stadens museer och utsmyckning av offentliga platser (kultur) med cirka 4,9 mnkr
• 7 stiftelser har delat ut pengar till föreningar och andra ideella organisationer för olika allmännyttiga och välgörande ändamål, ofta med social inriktning, med cirka 4,7 mnkr.
• 1 stiftelse delar ut pris till årets byggnad.
(3 stiftelser betalar ut till flera kategorier ovan)

Stiftelsernas kapital har utvecklats väl under 2017. Utdelningen ökade med cirka 25 procent i förhållande till tidigare år. Stiftelserna kommer vara till nytta för medborgarna i Göteborg många år framåt.