Driftsredovisning

Belopp i mnkr

Intäkter

Kostnader

Netto-
 kostnader

 Kommun-
bidrag

Årets
 resultat

Utgående
 eget kapital

STADSDELSNÄMNDER

 

 

 

 

 

 

  Angered

392

-3 555

-3 164

3 165

2

102

  Östra Göteborg

378

-3 164

-2 786

2 777

-9

53

  Örgryte Härlanda

695

-2 744

-2 048

2 045

-3

16

  Centrum

397

-2 002

-1 606

1 599

-7

51

  Majorna Linné

635

-2 654

-2 019

2 023

4

46

  Askim Frölunda Högsbo

549

-3 198

-2 649

2 675

26

69

  Västra Göteborg

593

-2 977

-2 384

2 372

-12

58

  Västra Hisingen

451

-3 154

-2 704

2 705

2

92

  Lundby

449

-2 166

-1 717

1 717

0

28

  Norra Hisingen

481

-2 751

-2 270

2 259

-12

28

  Resursnämndsuppgifter

58

-265

-207

215

9

21

SUMMA STADSDELSNÄMNDER

5 078

-28 630

-23 553

23 551

-1

564

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED SÄRSKILD INRIKTNING

 

 

 

 

  Byggnadsnämnden

211

-329

-118

124

6

21

  Fastighetsnämnden

499

-544

-45

66

20

38

  Idrotts- och föreningsnämnden

120

-520

-400

417

17

42

  Nämnden för inköp och upphandling

63

-53

9

0

9

13

  Kommunledning

201

-509

-308

317

9

17

  Nämnden för Konsument- och
  medborgarservice

58

-113

-55

55

0

8

  Kulturnämnden

118

-511

-393

391

-2

15

  Lokalnämnden

2 944

-2 598

346

-358

-12

48

  Miljö- och klimatnämnden

56

-130

-74

80

6

10

  Nämnden för Intraservice

767

-788

-21

21

0

11

  Park- och naturnämnden

463

-703

-240

240

0

24

  Sociala resursnämnden

853

-1 541

-688

702

14

55

  Trafiknämnden

2 235

-2 937

-701

744

44

103

  Utbildningsnämnden

1 028

-2 837

-1 809

1 827

17

97

  Valnämnden

0

-2

-2

2

0

0

  Nämnden för arbetsmarknad och
  vuxenutbildning

205

-852

-648

645

-2

28

  Överförmyndarnämnden

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

 

 

 

 

  Kretslopp och vattennämnden

1 490

-1 456

34

0

34

84

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA FACKNÄMNDER OCH ANSLAG

 

 

 

 

 

  Arkivnämnden

40

-54

-15

21

6

13

  Business Region Göteborg AB

0

-29

-29

29

0

0

  Fastighetsnämnden: Transfereringar

0

-65

-65

69

4

4

  GBG & Co Träffpunkt AB

0

-116

-116

116

0

0

  Idrotts- och föreningsnämnden:
  Studieförbunden

0

-31

-31

31

0

0

  Revisorskollegiet

5

-37

-32

33

1

3

  Räddningsförbundet Storgöteborg

0

-328

-328

328

0

0

  Trygg vacker stad

0

-32

-32

32

0

1

  Överförmyndarnämnden: Arvoden

43

-69

-27

17

-10

-10

SUMMA FACKNÄMNDER OCH ANSLAG

11 399

-17 184

-5 788

5 949

161

625

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA NÄMNDER

16 477

-45 814

-29 341

29 500

160

1 189

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNALFÖRBUND

 

 

 

 

 

 

  Räddningstjänsten Storgöteborg

637

-627

10

-

10

115

  Förvärvsbolag Göteborgs kommunalförbund

268

-267

1

-

1

10

  Minoritetsintresse

-

-3

-3

-

-3

-35

Totalt kommunalförbund

905

-897

8

 

8

90