Block 5 – Räkenskaper för kommunen och sammanställd redovisning

Här återfinns de lagstadgade räkenskapsrapporterna med tilläggs­upplysningar. Dessa är kommunens och den sammanställa redovisningens finansiella rapporter i form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. I blocket presenteras även de redovisningsprinciper Göteborgs Stad tillämpar och en lista över diverse definitioner.

Redovisningsprinciper »

Definitioner »

Resultaträkning »

Balansräkning »

Kassaflödesanalys »

Noter »