Förvaltningsberättelse

Enligt fjärde kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen upprätta en förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Den ska vara en sammanfattning av årsredovisningen med fokus på väsentliga delar av stadens ekonomi och verksamhet.

Viktiga beslut och händelser under året »

Omvärldsanalys och framtidsbedömningar »

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag »

Väsentliga personalförhållanden »

Sammanfattande finansiell analys »

Göteborgs Stads organisation »