Viktiga beslut och händelser

Nedan presenteras ett urval av beslut som tagits och händelser som inträffat under året.

Beslut
• En samlande näringslivsstrategisk plan ska tas fram för Göteborg.
• Trafiknämnden säger ja till fortsatt planering för linbana mellan Järntorget och Lindholmen.
• Ostindiefararen blir kvar i Göteborg.
• Samarbetet fördjupas mellan Göteborgs Stad och polisen för ökad trygghet.
• Utredning om utveckling av framtida evenemangsområdet.
• Beslut tas om att flytta över förskola och grundskola till två nya nämnder.
• Ett valfrihetssystem för hemtjänst införs 2017.
• Riksdagen ger Backa undantag från trängelskatten.
• Regeringen beslutar att Jämställdhetsmyndigheten ska placeras i Göteborg.
• Trafikverket fastställer järnvägsplanen för Västlänken.
• Klart för byggstart av Hisingsbron.
• Ett urval av program och planer som antogs: Kommunikationsprogram, Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna och Plan mot våldsbejakande extremism.

Händelser
• Största folkökningen sedan 1950-talet.
• Fritt WiFi testas och utvärderas på 24 platser i Göteborg.
• Fria bad för ungdomar och pensionärer införs.
• Nästan 60 000 barn och ungdomar deltar i 170 olika sommarlovsaktiviteter.
• Yrkes-EM Euroskills genomförs i Göteborg och blir en publiksuccé.
• Fler personer i egen försörjning.
• Lässatsningen Staden där vi läser för våra barn lanseras.
• Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut till Seouls borgmästare för den Sydkoreanska huvudstadens satsning på delningsekonomin.
• Boenden ordnas för nära 1 000 flyktingar som blir göteborgare.
• Göteborg satsar på fler familjecentraler.
• Stenpirens resecentrum invigs.
• Göteborg släpps i Minecraft, ett datorspel som låter spelaren utforska och omvandla staden.
• Nästan varannan måltid som serveras inom Göteborgs Stads verksamheter är ekologisk.
• Gestaltnings- och programförslag för Jubileumsparken presenteras för göteborgarna.
• Göteborgs gröna obligationer får klimatpris av FN.
• Göteborgs Stad vinner 2016 års Psynkpris för sitt arbete att ge nyanlända ungdomar bättre förutsättningar till en lyckad integration.
• Göteborg rankas som världens mest hållbara mötesstad inom Global Destination Sustainability Index.
• Företagsamma Västra Hisingen får EU-pris.
• Planarbetet för Frihamnen vinner pris av Sveriges arkitekter.