Sammanställd redovisning

Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning. I detta block analyseras den sammanställda redovisningens finansiella ställning och utveckling ur ett antal perspektiv.

Finansiell analys av sammanställd redovisning »

Interna mellanhavanden »

Bolag – ekonomiskt utfall »

Sponsring »

Finansiell uppföljning och riskhantering »