Göteborgs Stads organisation

Göteborgs Stads samlade verksamhet består av nämnd-organisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person, kommunal- och samordningsförbund samt bolagssektorn under modern Göteborgs Stadshus AB.
Inför och under året har några organisatoriska förändringar ägt rum. Från 2016 är färdtjänstnämndens verksamhet organisatoriskt överförd till trafiknämnden. Inom bolagssektorn har Göteborgs Gatu AB i november slagits samman med Kommunleasing i Göteborg AB under bolagsnamnet Göteborgs Stads Leasing AB.
Under verksamhetsåret har ytterligare några förändringar skett inom bolagsstrukturen och ägarförhållanden.

• Inom Energiklustret har Rya Nabbe Depå AB, 556459-5113, fusionerats med moder,
(ägandet 2015 var 100 %)
• Inom energiklustret har GoBiGas AB, 556778-3701, fusionerats med modern, (ägandet 2015 var 100 %)
• Inom Energiklustret har Lidköping Biogas AB, 556801-7577, avyttrats, (ägandet 2015 var 95 %)
• Inom Energiklustret har Lerums Energi AB, 556109-3955, avyttrats (ägandet 2015 var 100 %)
• Inom klustret Bostäder har Rysåsen Fastighets AB, 556711-1520, fusionerats med modern,
(ägandet 2015 var 100 %)
• Inom Lokalklustret har Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, 556125-8616, fusionerats med modern, (ägandet 2015 var 100 %)