Driftsredovisning

Belopp i mnkr

Intäkter

 Kostnader

Netto-
 kostnader

 Kommun-
bidrag

Årets
 resultat

Utgående
 eget kapital

 STADSDELSNÄMNDER            

  Angered

352

–3 356

–3 004

3 009

5

105

  Östra Göteborg

332

–2 949

–2 617

2 652

35

64

  Örgryte-Härlanda

654

–2 647

–1 993

1 971

–22

20

  Centrum

366

–1 910

–1 544

1 550

5

58

  Majorna-Linné

584

–2 528

–1 944

1 956

12

45

  Askim-Frölunda-Högsbo

537

–3 100

–2 563

2 563

1

43

  Västra Göteborg

546

–2 824

–2 277

2 291

13

72

  Västra Hisingen

409

–2 980

–2 572

2 574

3

92

  Lundby

395

–1 986

–1 590

1 590

0

37

  Norra Hisingen

475

–2 626

–2 151

2 155

4

44

  Resursnämndsuppgifter

47

–249

–202

203

0

15

SUMMA STADSDELSNÄMNDER

4 697

–27 154

–22 457

22 514

56

596

             

FACKNÄMNDER MED SÄRSKILD INRIKTNING

       

  Byggnadsnämnden

195

–316

–121

118

–3

15

  Fastighetsnämnden

460

–505

–45

49

4

21

  Färdtjänst (TN)

157

–339

–182

193

11

28

  Idrotts- och föreningsnämnden

126

–520

–394

405

11

36

  Kommunledning

228

–517

–289

297

9

17

  Nämnden för Konsument- och
  medborgarservice

55

–94

–39

41

2

6

  Kulturnämnden

131

–510

–379

379

1

18

  Lokalnämnden

2 823

–2 574

249

–248

1

60

  Miljö- och klimatnämnden

63

–115

–52

54

2

7

  Nämnden för Intraservice

683

–711

–29

29

0

11

  Park- och naturnämnden

464

–697

–233

235

3

28

  Sociala resursnämnden

1 346

–1 872

–526

532

6

41

  Trafiknämnden (TN exkl färdtjänst)

1 677

–2 206

–530

552

22

58

  Utbildningsnämnden

1 028

–2 672

–1 644

1 674

31

95

  Valnämnden

–1

–1

1

0

1

  Nämnden för arbetsmarknad och
  vuxenutbildning

206

–698

–492

517

25

50

  Överförmyndarnämnden

3

–17

–14

14

0

1


FACKNÄMNDER MED TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

     

  Kretslopp och vattennämnden

1 462

–1 433

29

29

50


ÖVRIGA FACKNÄMNDER OCH ANSLAG

     

  Arkivnämnden

36

–51

–15

20

5

8

  Business Region Göteborg AB

–28

–28

28

0

  Fastighetsnämnden: Transfereringar

0

–72

–72

67

–5

–5

  GBG & Co Träffpunkt AB

–116

–116

116

0

  Idrotts- och föreningsnämnden:
  Studieförbunden

–31

–31

31

0

  Revisorskollegiet

6

–38

–32

32

0

3

  Räddningstjänsten Storgöteborg

–318

–318

318

0

  Trygg vacker stad

0

–31

–31

32

1

1

  Överförmyndarnämnden: Arvoden

42

–63

–21

14

–7

–7

SUMMA FACKNÄMNDER

11 190

–16 545

–5 355

5 500

145

541

             

SUMMA NÄMNDER

15 887

–43 698

–27 812

28 014

202

1 137

 

KOMMUNALFÖRBUND

           

  Räddningstjänsten Storgöteborg

603,4

–600,1

3,3

3,3

105,1

  Förvärvsbolag Göteborgs
  kommunalförbund

271,2

–269

2,2

2,2

8,8

  Minoritetsintresse

–1,0

–1,0

–31,9

Totalt kommunalförbund

874,6

–870,1

4,5

4,5

82