Not 17 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Pensionsförpliktelser PA-KL aktiva

3 524

3 173

3 530

3 180

Pensionsförpliktelser PA-KL pensionärer

4 840

4 948

4 931

5 033

Pensionsförpliktelser livränta

363

345

363

345

Summa pensionsförpliktelser PA-KL

8 727

8 466

8 824

8 558

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser chefsavtal

-

-

-

-

Pensionsförpliktelser övrigt

10

12

10

12

Garantiåtaganden FPG/PRI

-

-

5

6

Summa totala pensionsförpliktelser

8 737

8 478

8 839

8 576

 

 

 

 

 

Särskild löneskatt

2 120

2 057

2 142

2 077

Summa pensionsförpliktelser och särskild löneskatt

10 857

10 535

10 981

10 653


Kommunen: Inlösen av pensionsförpliktelser inom ansvarsförbindelsen gjordes år 2001 med 420 mnkr, 2002 med 260 mnkr samt 2016 med 20 mnkr, sammantaget 700 mnkr. Göteborgs Stads överskottsmedel i försäkringen uppgår 2018-12-31 till 65 (56) mnkr. 


Till Noter