Förvaltningsberättelse

Enligt fjärde kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen upprätta en förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Den ska vara en sammanfattning av årsredovisningen med fokus på väsentliga delar av stadens ekonomi och verksamhet.

Kommunstyrelsens ledamöter 2018

Viktiga beslut och händelser under året

Framtidsbedömningar utifrån en omvärldsanalys

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Demokrati

Ledning och styrning

Väsentliga personalförhållanden

Sammanfattande finansiell analys

Göteborgs Stads organisation

Foto: Lo Birgersson