Göteborgs Stads organisation

Klicka på bilden för en större bild.

Göteborgs Stads samlade verksamhet består av nämndorganisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person, kommunal- och samordningsförbund, tolkförmedlingen samt bolagssektorn under modern Göteborgs Stadshus AB.
Inom kommunen har verksamheten för grundskola och förskola under 2018 övergått från stadsdelsnämnderna till de två nybildade grundskole- respektive förskolenämnderna.

Under verksamhetsåret har följande förändringar skett inom bolagsstrukturen och avseende ägarförhållanden:
» Fastighets AB Vibeke, 556994-4845, har avyttrats (ägandet var 100 %).
» Fastighets AB Vikaren, 556994-4837 har avyttrats (ägandet var 100 %).
» Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, 559161-0190. Bolaget är nytt planerat moderbolag för kollektivtrafik inom koncernen Göteborgs Stadshus AB.
» Kungälvs Transporttjänst AB i likvidation 556109-1462 100 %. Likvidation 2018-12-14, ej registrerat hos Bolagsverket.
» Göteborg & Co Träffpunkt AB har bytt namn till Göteborg & Co AB.
» Boplats Göteborg AB 556467-7390 är från och med 2018-12-31 helägt av Göteborgs Stadshus AB.