Stiftelser

Göteborgs Stad förvaltar 79 stiftelser och 4 gåvor för olika ändamål. Den samlade förmögenhetens marknadsvärde uppgår till 920 mnkr. Göteborgs Stad förvaltar enbart avkastningsstiftelser. Det innebär att staden ansvarar för stiftelsernas kapital och att avkastningen delas ut till de ändamål som den som skänkte pengarna bestämt.

Foto: Frida Winter.
Stiftelsernas kapital ger en avkastning varje år som delas ut året därpå. Under 2018 delade stiftelserna och gåvorna sammanlagt ut 31 mnkr.
Huvuddelen av stiftelsernas kapital ingår i en gemensam samförvaltning där varje stiftelse har en andel. Detta kapital har varit placerat i tre fonder. Värdet för dessa fonder minskade under 2018 med 3,7 procent. Därutöver har cirka 50 mnkr varit placerade i direktägda aktier för att möjliggöra försäljning av optioner och därmed höja avkastningen.Den totala avkastningen inklusive optionsaffärer gav under 2018 ett resultat om cirka 27 mnkr som, efter avdrag för viss kapitalisering och förvaltningskostnader, kan användas för utdelning i stiftelserna 2019. Till detta ska läggas tillgängligt fritt eget kapital som finns i gåvorna och i vissa stiftelser.Stiftelserna och gåvorna kan indelas i fyra olika kategorier.» 27 stiftelser har lämnat bidrag till ekonomiskt behövande eller barn med särskilda behov (social inriktning) med cirka 4,7 mnkr
» 23 stiftelser och 2 gåvor har delat ut stipendier till lärare och stipendier och premier till elever (utbildning) med cirka 9 mnkr
» 20 stiftelser och 2 gåvor har främjat stadens museer och utsmyckning av offentliga platser (kultur) med cirka 13,5 mnkr
» 9 stiftelser har delat ut pengar till föreningar och andra ideella organisationer för olika allmännyttiga och välgörande ändamål, ofta med social inriktning, med cirka 3,9 mnkr.
Stiftelsernas kapital är stabilt och avkastningen har ökat under 2018. Stiftelserna kommer vara till nytta för medborgarna i Göteborg många år framåt.