Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

 

2017

2018

2017

2018

Avskrivning immateriella tillgångar

-4

-3

-77

-54

Avskrivning byggnader och anläggningar

-1 010

-1 063

-2 430

-2 524

Avskrivning maskiner och inventarier

-386

-424

-1 707

-1 713

Nedskrivningar

0

0

-220

-315

Summa avskrivningar och nedskrivningar

-1 400

-1 490

-4 434

-4 606

 

Till Noter