Not 8 Extraordinära poster

mkr

2014

   2015

Extraordinära intäkter

 

 

Resultat från försäljning av helägda dotterbolag

254

Summa extraordinära intäkter

254Till Noter – kommunen