Not 3 Jämförelsestörande poster

mkr

2014

     2015

Intäkter

 

 

Återbetalning av AFA Fora

171

Upplösning, avsättning och återbetalning av infrastruktur

 —

28

Återföring utvecklingsfond

103

120

Summa jämförelsestörande intäkter

103

319

 

 

 

Kostnader

 

 

Kostnad för bidrag statlig infrastruktur

–418

Indexering för bidrag statlig infrastruktur

–54

Användning utvecklingsfond

–103

–120

Summa jämförelsestörande kostnader

–575

–120

 

 

 

Summa jämförelsestörande poster

–472

199Till Noter – kommunen